Acum pe Google Play Descara de pe App Store

Indicatorul alăturat vă interzice să pătrundeţi cu autocamionul pe segmentul de drum la începutul căruia este instalat, dacă:

 • A - transportaţi substanţe explozive sau uşor inflamabile;
 • B - transportaţi substanţe uşor inflamabile sau produse chimice;
 • C - transportaţi substanţe explozive sau mase plastice.
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice accesul autocamioanelor care transportă încărcături uşor inflamabile?

 • A - indicatorul 1;
 • B - indicatorul 2;
 • C - indicatorul 3.
 • Care este semnificaţia indicatorului din imagine?

 • A - accesul interzis remorcilor având o masă totală mai mare de 22 t;
 • B - accesul interzis vehiculelor având o masă pe osia triplă mai mare de 22 t;
 • C - accesul interzis vehiculelor echipate cu mai mult de două osii.
 • În ce condiţii vă puteţi continua deplasarea, la întâlnirea indicatorului alăturat?

 • A - dacă gabaritul în lungime al camionului pe care îl conduceţi nu depăşeşte 2,30 m;
 • B - dacă gabaritul în lăţime al camionului nu depăşeşte 2,30 m;
 • C - dacă gabaritul în înălţime nu depăşeşte 2,30 m.
 • Indicatorul alăturat arată că:

 • A - circulaţia este deviată pe primul drum la dreapta;
 • B - primul drum la dreapta este întrerupt;
 • C - drumul are o bandă destinată circulaţiei vehiculelor ce nu pot circula cu viteza înscrisă pe indicator.
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice accesul autocamioanelor a căror masă maximă autorizată depăşeşte 7 t?

 • A - numai indicatorul 1;
 • B - ambele indicatoare;
 • C - niciunul.
 • Care dintre următoarele obligaţii vă revin la întâlnirea indicatorului alăturat, în timp ce conduceţi un autocamion?

 • A - să acordaţi prioritate de trecere numai autocamioanelor şi autobuzelor care se apropie din sens invers;
 • B - să acordaţi prioritate de trecere tuturor vehiculelor care se apropie din sens invers;
 • C - să circulaţi cu atenţie sporită, fiind un sector de drum îngustat intens circulat de autocamioane şi autobuze.
 • Indicatorul alăturat vă interzice să pătrundeţi cu autocamionul pe segmentul de drum la începutul căruia este instalat, dacă:

 • A - masa acestuia depăşeşte 6,5 t;
 • B - masa pe osia dublă depăşeşte 6,5 t;
 • C - masa pe osia simplă depăşeşte 6,5 t.
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice conducătorilor de autocamioane ce transportă marfă să depăşească autoturisme?

 • A - numai indicatorul 1;
 • B - numai indicatorul 2;
 • C - ambele indicatoare.
 • În timp ce conduceţi un autocamion, întâlniţi indicatorul alăturat. Vă puteţi continua deplasarea în acest caz?

 • A - da, dacă încărcătura nu depăşeşte masa înscrisă pe indicator;
 • B - da, dacă autocamionul este gol, indiferent de greutatea lui;
 • C - da, dacă masa autocamionului şi a încărcăturii nu depăşesc masa înscrisă pe indicator.
 • Puteţi circula în continuare la întâlnirea indicatorului?

 • A - da, dacă lungimea autocamionului sau a ansamblului de vehicule nu depăşeşte valoarea precizată;
 • B - da, dacă lungimea remorcii, incluzând-o şi pe cea a proţapului, nu depăşeşte valoarea recomandată;
 • C - da, dacă distanţa dintre osii nu depăşeşte 10 m.
 • Indicatorul alăturat interzice:

 • A - accesul autovehiculelor cu remorci, cu excepţia celor cu o semiremorcă sau cu o remorcă cu o osie;
 • B - accesul tuturor autovehiculelor cu semiremorcă;
 • C - accesul tuturor autovehiculelor care tractează remorci sau semiremorci.
 • Indicatorul vă interzice accesul dacă:

 • A - masa autocamionului depăşeşte valoarea recomandată;
 • B - masa pe osia simplă depăşeşte valoarea precizată;
 • C - masa pe osia dublă depăşeşte valoarea recomandată.
 • Care este semnificaţia indicatorului din imagine?

 • A - direcţie obligatorie pentru vehiculele de transport marfă;
 • B - direcţie obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase;
 • C - direcţie obligatorie pentru autovehicule, cu excepţia celor care transportă mărfuri periculoase.
 • Vă aflaţi la volanul unui autocamion şi întâlniţi indicatorul alăturat. Cum veţi proceda?

 • A - nu veţi depăşi autovehiculele care circulă în faţa dumneavoastră;
 • B - puteţi depăşi numai autocamioanele;
 • C - puteţi depăşi numai autoturismele.
 • Indicatorul din imagine semnifică:

 • A - presemnalizarea unei rute ocolitoare pentru camioane;
 • B - accesul autocamioanelor este interzis;
 • C - o intersecţie cu un drum pentru autoturisme la 200 m.
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice accesul vehiculelor a căror înălțime este mai mare de 3,5 m?

 • A - indicatorul 1;
 • B - indicatorul 2;
 • C - indicatorul 3.
 • Cum veţi proceda corect la întâlnirea indicatorului din imagine?

 • A - veţi circula cu o viteză minimă de 30 km/h;
 • B - veţi opri pe banda din dreapta, pentru a permite celorlalte vehicule să vă depăşească;
 • C - veţi circula pe banda din dreapta, dacă viteza autocamionului nu este mai mare de 30 km/h.
 • Indicatorul alăturat limitează:

 • A - înălţimea încărcăturii de la platforma vehiculului;
 • B - înălţimea vehiculului;
 • C - înălţimea totală a vehiculului, inclusiv încărcătura.
 • Indicatorul interzice accesul:

 • A - autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune animală;
 • B - motocicletelor, autoturismelor și vehiculelor cu tracțiune animală;
 • C - autoturismelor și vehiculelor cu tracțiune animală.
 • Indicatorul alăturat permite accesul:

 • A - autocamioanelor;
 • B - motocicletelor fără ataș;
 • C - bicicletelor.
 • Vă aflaţi la volanul unui autocamion şi întâlniţi indicatorul alăturat. În această situaţie puteţi folosi:

 • A - o viteză care să nu depăşească 50 km/h;
 • B - o viteză cuprinsă între 30-50 km/h;
 • C - o viteză care să nu depăşească 30 km/h.
 • Ce simbolizează indicatorul din imagine?

 • A - conducătorii de autocamioane vor circula numai pe direcţia înainte;
 • B - indică traseul de urmat pentru conducătorii de autocamioane;
 • C - indică locul de parcare pentru autocamioane.
 • Indicatorul interzice:

 • A - accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri;
 • B - accesul tuturor autovehiculelor;
 • C - accesul maşinilor destinate transporturilor speciale (produse periculoase, autoutilaje speciale).
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice accesul autocamioanelor cu remorcă, a căror lungime totală este mai mare de 10 m?

 • A - numai indicatorul 1;
 • B - ambele indicatoare;
 • C - niciunul.
 • Ce obligaţii aveţi la întâlnirea acestui indicator?

 • A - să echipaţi obligatoriu autovehiculul cu lanţuri;
 • B - să folosiţi pneuri cu crampoane;
 • C - să folosiţi lanţuri pentru zăpadă, dacă autovehiculul are masa mai mare de 3,5 t şi carosabilul este acoperit cu gheaţă sau zăpadă.
 • Camionul din imagine a oprit regulamentar?

 • A - nu, deoarece lăţimea drumului este mai mică de 6 m;
 • B - nu, deoarece se află în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă“;
 • C - da, deoarece semnul adiţional indică sfârşitul zonei unde oprirea este interzisă.
 • Ce interzice indicatorul din imagine?

 • A - accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase;
 • B - accesul vehiculelor care transportă containere;
 • C - accesul vehiculelor cu remorcă.
 • Conducând un camion cu marfă, ce interdicţie aveţi la întâlnirea indicatorului din imagine?

 • A - să depăşiţi autovehicule;
 • B - să depăşiţi motociclete, bicicletele şi ciclomotoare;
 • C - să depăşiţi vehicule staţionate.
 • Care dintre indicatoarele alăturate interzice conducătorilor de autocamioane să depăşească motociclete fără ataş?

 • A - numai indicatorul 1;
 • B - numai indicatorul 2;
 • C - ambele indicatoare.