Acum pe Google Play Descara de pe App Store

Cum poate fi definit un autovehicul?

 • A - o caroserie montată pe o structură de rezistenţă numită şasiu, având un sistem de direcţie hidramat sau mecanic;
 • B - orice vehicul cu motor care circulă pe un drum public, cu excepţia celor care se deplasează în permanenţă pe calea ferată, şi care serveşte normal la transportul de persoane sau de mărfuri;
 • C - orice vehicul dotat cu un motor cu o putere mai mare de 45 kW.
 • Masa totală maximă admisă a remorcii cu trei osii, pe un drum european, este:

 • A - 10 t;
 • B - 15 t;
 • C - 22 t.
 • Conducatorul auto poate petrece perioada zilnica de odihna in vehicul?

 • A - da, daca scaunul soferului este rabatabil
 • B - da, cu conditia ca vehiculul sa fie echipat cu cabina de dormit si sa fie in stationare
 • C - nu, in nicio situatie.
 • Când se face distribuirea mărfurilor alimentare, transportate cu autovehicule având o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 t, la unităţile comerciale?

 • A - la orice oră din zi sau noapte, respectându-se semnalizarea rutieră existentă;
 • B - în timpul zilei, fără nicio restricţie;
 • C - pe timpul nopţii, conform unor programe sau intervale orare stabilite de către autorităţile competente.
 • Se consideră contravenţie:

 • A - nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
 • B - utilizarea DVD-urilor sau a altor aparate electronice;
 • C - nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare sau deteriorate.
 • Limitarea deplasărilor mărfurilor care pot determina instabilitatea autocamionului se poate realiza prin folosirea:

 • A - paleţilor;
 • B - chingilor, lanţurilor, calelor şi a cablurilor;
 • C - rolcontainerelor.
 • Se consideră contravenţie:

 • A - nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital, înaintea terminării zilei de lucru, sau utilizarea pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută;
 • B - folosirea unui tahograf electronic;
 • C - întreţinerea de conversaţii cu persoanele aflate în cabină.
 • Masa totală maximă admisă a remorcii cu două osii, pe un drum european, este:

 • A - 3,5 t;
 • B - 7,5 t;
 • C - 17 t.
 • Care este durata maxima de conducere zilnica?

 • A - 9 ore
 • B - 8 ore
 • C - 12 ore.
 • Lăţimea maximă admisă pentru toate vehiculele, cu excepţia celor frigorifice având caroserie izotermă, este:

 • A - 2,00 m;
 • B - 2,40 m;
 • C - 2,55 m.
 • Care dintre obligaţiile de mai jos revin conducătorilor auto angajaţi de către operatorii de transport rutier?

 • A - să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect aparatul tahograf;
 • B - să circule, numai pe timp de zi, fără a depăşi viteza indicată de tahometru şi să se odihnească pe timpul nopţii;
 • C - să nu intervină asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestuia din uz sau pentru modificarea caracteristicilor de funcţionare.
 • Ce se înţelege prin „semiremorcă”?

 • A - remorca a cărei masă maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • B - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor;
 • C - remorca basculabilă, destinată doar transporturilor de mărfuri neambalate.
 • Cum se defineste "pauza", potrivit reglementarilor care stabilesc perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto?

 • A - perioada in care conducatorul auto poate efectua numai lucrari de intretinere si reparatii, fara a conduce autovehiculul
 • B - orice perioada in timpul careia conducatorul nu are dreptul sa conduca sau sa efectueze alte sarcini, al carei scop unic este odihna
 • C - perioada in care conducatorul auto alimenteaza autovehiculul cu combustibil, asigura gresarea si intretinerea acestuia, precum si completarea documentelor de transport obligatorii.
 • "Perioada de odihna saptamanala normala" reprezinta:

 • A - perioada de odihna de cel putin 24 de ore consecutive
 • B - orice perioada de odihna de cel putin 45 de ore consecutive
 • C - perioada de odihna de cel putin 3 zile consecutive.
 • Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășește masa totală de 80 t și/sau lungimea de 40 m, sau în situația în care lățimea sau înălțimea acestuia depășesc 5 m, poate circula pe drumul public:

 • A - fără nicio restricție sau aprobare, însă cu o viteză de până la 50 km/h;
 • B - numai în baza autorizației speciale emise de administratorul drumului și cu avizul poliției rutiere;
 • C - numai însoțiți de echipaje de poliție rutieră, precum și de persoane care cunosc bine caracteristicile încărcăturii transportate.
 • Pentru a limita riscul de răsturnare, coletele grele trebuie încărcate şi aşezate:

 • A - în partea laterală, dreaptă sau stângă, a caroseriei;
 • B - în partea superioară a caroseriei;
 • C - în partea inferioară a caroseriei.
 • Atunci când transportaţi mărfuri sau produse periculoase, vă este interzis:

 • A - să depăşiţi alte vehicule;
 • B - să remorcaţi un vehicul rămas în pană;
 • C - să provocaţi în mers şocuri autovehiculului.
 • Încărcătura unui autocamion trebuie să fie aşezată astfel încât:

 • A - să nu provoace zgomote care să jeneze conducătorul şi pe participanţii la trafic, să nu sperie animalele, să nu producă praf sau mirosuri pestilenţiale;
 • B - să folosească la maximum spaţiul de deasupra roţilor din spate;
 • C - să nu atragă curiozitatea participanţilor la trafic.
 • Pe autostrăzi, autovehiculul care, cu sau fără încărcătură, depăşeşte lăţimea de 3,2 m, trebuie să fie:

 • A - dotat cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi sonoră;
 • B - urmat de un autovehicul de însoţire;
 • C - însoţit de cel puţin două echipaje de poliţie rutieră.
 • Aveţi posibilitatea de a efectua transportul de mărfuri cu autovehicule şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe?

 • A - da, fără nicio restricţie;
 • B - nu;
 • C - da, cu aprobarea poliţiei rutiere.
 • Conducatorul auto actioneaza asupra aparatului tahograf cu scopul:

 • A - de a lua legatura cu dispeceratul
 • B - de a inregistra corect si distinct perioadele de conducere
 • C - de a mari sau micsora efectul sonor.
 • Cum este definit transportul rutier?

 • A - orice deplasare efectuată, în totalitate sau parţial, în gol sau cu sarcină, pe drumurile deschise circulaţiei publice, de un vehicul utilizat pentru transportul de persoane sau de marfă;
 • B - orice deplasare efectuată pe drumurile judeţene, naţionale sau naţional europene;
 • C - transportul efectuat cu autovehicule ale căror caracteristici sunt specifice atât în ceea ce priveşte forma caroseriei, cât şi puterea motorului.
 • Care sunt documentele insotitoare, in cazul unui vehicul de trasport rutier public de marfuri in trafic national, detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, in afara documentului de transport?

 • A - actul notarial de incredintare a autovehiculului pentru fiecare conducator in parte
 • B - foaia de parcurs vizata de catre societatea de leasing
 • C - contractul de inchiriere, in original sau in copie conforma cu originalul.
 • Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără încărcătură, are o lăţime între 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m, poate circula pe drumul public:

 • A - numai însoţit de un autovehicul antemergător;
 • B - fără nicio măsură de siguranţă, dar cu atenţie şi cu viteză redusă;
 • C - cu menţionarea traseului de urmat în foaia de parcurs.
 • Se consideră contravenţie:

 • A - nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulţi conducători auto;
 • B - nerespectarea obligaţiei privind neintroducerea datelor în tahograf;
 • C - nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului şi utilizarea comutatorului.
 • Ce vehicul poate îndeplini funcția de remorcă?

 • A - orice autovehicul cu o putere mai mică de 11 kW;
 • B - orice vehicul destinat să fie tractat de un autovehicul sau de un autotractor;
 • C - orice vehicul dotat cu 4 roți și o osie.
 • Care este durata maxima de conducere continua?

 • A - 2 ore si 30 de minute, urmate de o pauza de cel putin 45 de minute
 • B - 3 ore si 30 de minute, urmate de o pauza de cel putin 45 de minute
 • C - 4 ore si 30 de minute, urmate de o pauza de cel putin 45 de minute.
 • Ce trebuie sa mentioneze conducatorul auto pe diagrama tahograf la scoaterea acesteia?

 • A - localitatea, data, numarul de kilometri la sosire, numarul de kilometri parcursi (diferenta intre numarul de kilometri la sosire si numarul de kilometri parcursi)
 • B - problemele aparute pe timpul deplasarii
 • C - natura si starea incarcaturii.
 • Toate vehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-un cerc cu raza:

 • A - exterioară de 10,50 m și interioară de 8,00 m;
 • B - exterioară de 12,50 m și interioară de 5,30 m;
 • C - exterioară de 8,00 m și interioară de 4,30 m.
 • Ce se înțelege prin expresia „masă totală maximă autorizată”?

 • A - masa totală a încărcăturii pe care autovehiculul condus o poate transporta;
 • B - masa maximă pe care o poate avea autovehiculul la plecarea din garaj;
 • C - masa maximă a unui autovehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă.