Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Regulamentul Rutier - Capitolul 8 Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 222

Cu ocazia preschimbãrii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile și noile categorii se face dupã cum urmeazã:

a) categoria G cu categoria A;

b)   categoria A cu categoria A;

c)  categoria B cu categoria B;

d)   categoria C cu categoria C;

e)  categoria D cu categoria D;

f)   categoriile C, E și/sau C + E cu categoria CE;

g)   categoriile B, C, E și/sau B + E și C + E cu categoriile BE și CE;

h)   categoriile C, D, E și/sau C + E și D + E cu categoriile CE și DE;

i)   categoriile B, C, D, E și/sau B + E, C + E și D + E cu categoriile BE, CE și DE;

j)   categoria F cu categoria Tr;

k)   categoria H cu categoria Tb;

l)   categoria I cu categoria Tv.

Articolul 223

(1)   Poliția rutierã asigurã însoțirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.

(2)   Se însoțesc cu echipaje ale poliției rutiere demnitari români sau oficialitãți strãine cu funcții similare acestora, dupã cum urmeazã:

  • a)  Președintele României;
  • b)   președintele Senatului;
  • c)  președintele Camerei Deputaților;
  • d)   primul-ministru al Guvernului.


(3)   În situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgențã, pot beneficia de însoțirea cu echipaje ale poliției rutiere și miniștrii din Guvernul României sau omologi din strãinãtate aflați în vizitã oficialã în România, precum și șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.

(4)   Beneficiazã de însoțire și candidații la funcția de Președinte al României, pe timpul campaniei electorale, dupã validarea candidaturii, numai pe raza localitãților unde au loc activitãțile electorale.

(5)   Beneficiazã de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere foștii președinți ai României, în condițiile legii.

(6)   Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare, precum și transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoțite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției Române, în funcție de disponibilitãți, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

Articolul 224

(1)   La nivelul unitãților de învãțãmânt, curs primar și gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educație rutierã vor fi sprijinite și îndrumate de cãtre polițiști rutieri.

(2)   Concursurile organizate la nivelul unitãților de învãțãmânt pe teme rutiere vor fi coordonate de cãtre serviciul poliției rutiere din județul în care își are sediul unitatea de învãțãmânt.