Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Curs Legislatie Rutiera - Noțiuni de mecanică

Organizarea generală a automobilelor:

 • motor;
 •  transmisie; 
 • sistem de conducere (direcţia); 
 • sistem de susţinere (suspensia) şi propulsie; 
 • caroseria; instalaţia electrică; 
 • instalaţia de frânare; 
 • instalaţii auxiliare (propulsor cu jet, cabestan). 

Motorul ce echipează autovehiculele:

 •  definiţia M.A.I. – maşină termică de forţă care transformă căldura degajată prin arderea combustibilului în lucru mecanic prin intermediul unui agent motor în stare gazoasă. 
 • clasificare: 
  • - M.A.S. (care realizează aprinderea amestecului carburant în cilindru prin declanşarea unei scîntei electrice.) 
  • - M.A.C. (care realizează aprinderea amestecului carburant prin autoaprindere). 

Organizarea generala a M.A.I

 • mecanism motor
 • mecanismul de distribuţie a gazelor:
 • instalaţii

Mecanismul motor:

 • constituie cea mai importantă parte a M.A.I. şi are rolul de a transforma mişcarea de translaţie a pistoanelor, rezultată în urma arderii amestecului carburant în camera de ardere, în mişcare de rotaţie a arborelui cotit.
 • compunere
 • prezenţa calaminei pe suprafaţa bujiilor şi fumul albăstrui al eşapamentului indică faptul că mecanismul motor (grup piston-cilindru) este uzat.

Instalaţia de alimentare:

 • compunere MAC: rezervoare de motorină, pompă de alimentare, pompa de amorsare, filtre pentru filtrare, pompă de injecţie, injectoare, conducte de joasă presiune, conducte de înaltă presiune, conducte de colectare a surplusului de motorină, filtru de aer;
 • compunere MAS: rezervor benzină, filtre de combustibil, pompă de benzină, carburator, filtru de aer, colectorul de admisie, colectorul de evacuare, coloana şi toba de eşapament, conductele de benzină.
 • un eşapament defect trebuie reparat necondiţionat pentru că produce un zgomot prea mare;
 • criteriul de alegere a benzinei pentru motoarele cu aprindere prin scânteie îl constituie cifra octanică (CO);
 • factorii care fac ca motorul Diesel al unui autoturism să emită fum excesiv sunt defecţiunile la instalaţia de injecţie;
 • cauza care determină un consum de combustibil peste limita normală la M.A.S. poate fi dereglarea carburaţiei;
 • fumul de culoare neagră emis de eşapament indică un consum exagerat de combustibil;
 • catalizatorul are rolul de a asigura depoluarea atmosferică prin arderea completă a gazelor de evacuare şi de a reduce cantitatea de noxe emise în atmosferă; dacă după întreruperea contactului electric, motorul continuă să funcţioneze, fenomenul se numeşte autoaprindere;

Instalaţia de ungere:

 • rol: realizarea unei pelicule de ulei între suprafeţele aflate în mişcare relativă cu scopul de a micşora uzura; protejarea pieselor împotriva coroziunii; a prelua o parte din căldura rezultată în urma frecării, contribuind la răcirea elementelor care nu se pot realiza prin alte modalităţi; îndepărtarea particulelor mecanice, rezultate în urma frecării, dintre suprafeţele aflate în contact; realizarea, împreună cu subansamblul piston – segmenţi – cilindru a etenşării camerei de ardere;
 • compunere: carterul inferior sau baia de ulei, pompa de ulei cu sorbul său, schimbătorul de căldură (răcitorul de ulei), filtrul de ulei (brut şi fin), rampa de ulei, filtrul centrifugal de ulei, canale şi conducte de ulei, jojă de ulei şi indicator de presiune a uleiului;
 • nivelul corect al uleiului din baia de ulei trebuie să fie între reperele MIN-MAX însemnate pe joja de ulei;
 • printre calităţile uleiului de motor se enumără punctul de congelare şi vâscozitatea;
 • schimbarea uleiului şi a elementului filtrant de ulei se face conform periodicităţii stabilite de constructor;
 • pentru întreţinerea sistemului de ungere, trebuie să efectuaţi verificarea şi completarea nivelului uleiului din baie, înlocuirea uleiului după expirarea termenului de utilizare;
 • cauzele ce pot determina creşterea nivelului de ulei în baia de ungere sunt pătrunderea apei sau a combustibilului în baia de ulei;
 • fumul de culoare albastră emis de eşapament indică un consum exagerat de ulei.

Instalaţia de răcire:

 • rol: să asigure o temperatură optimă de funcţionare a motorului prin evacuarea unei cantităţi de căldură; să asigure răcirea suplimentară a uleiului din instalaţia de ungere; să asigure încălzirea aerului necesar instalaţiei de încălzire şi ventilaţie.
 • compunere: radiator, pompă de lichid, termostat, rezervor de completare – compensare (vas de expansiune), răcitor de ulei (schimbătorul de căldură), rampa de redistribuţie, cămăşile de răcire ale cilindrilor, conducte de legătură, robinete de golire, indicator de temperatură lichid, ventilator, instalaţie de încălzire şi ventilaţie;
 • termostatul aparţine instalaţiei de răcire şi are rolul de a închide şi deschide circuitul lichidului de răcire la anumite temperaturi;
 • cea mai frecventă defecţiune a instalaţiei de răcire a motorului este slăbirea sau ruperea curelei de antrenare a ventilatorului şi a pompei de apă;
 • temperatura lichidului de răcire care asigură performanţa maximă şi uzura minimă a motorului este cuprinsă în intervalul 90-95 grade C;
 • circulaţia frecventă cu termostatul defect şi, implicit, cu o temperatură a lichidului de răcire sub 60 grade C conduce la creşterea consumului de combustibil;
 • creşterea excesivă a regimului termic de funcţionare a motorului poate fi cauzată de ruperea curelei de antrenare a pompei de apă sau defectarea termostatului;
 • aprinderea luminii martor de la bord, care semnalizează funcţionarea generatorului de curent, poate indica ruperea curelei de antrenare a pompei de apă, a ventilatorului şi a alternatorului;
 • la utilizarea soluţiei antigel se va evita contactul cu aceasta, deoarece este toxică;
 • după cel mult 3 ani soluţia antigel va fi complet înlocuită, chiar dacă densitatea acesteia corespunde cerinţelor;

Transmisia autovehiculelor:

 • destinaţie - pentru a prelua momentul de rotaţie de la volanta motorului şi de a-l distribui roţilor motoare sub formă de tracţiune la o valoare corespunzătoare condiţiilor de deplasare;
 • organizare generală: ambreiaj, cutie de viteză, reductor distribuitor (cutie de distribuţie), transmisie cardanică, punte motrică, roţile motoare; ambreiajul are rolul de a realiza cuplarea progresivă şi decuplarea motorului de restul transmisiei;
 • aşteptarea la semafor având pedala de ambreiaj apăsată determină frecvent defectarea ambreiajului;
 • cutia de viteze asigură transmiterea puterii la roţi, permite mersul înapoi, fără a inversa sensul de rotaţie a motorului, permite staţionarea cu motorul în funcţiune.

Mecanismul de direcţie:

 • rol - înclinarea roţilor de direcţie ale automobilului faţă de axa sa longitudinală de simetrie în scopul dirijării acestuia pe traiectoria comandată de şofer prin rotirea volanului;
 • la apariţia defecţiunilor tehnice ale mecanismului de direcţie se apelează numai la atelierele specializate, care au personal calificat;
 • uzura prematură a pneurilor din faţă se datorează, în primul rând dereglării geometriei direcţiei;
 • transmiterea unor vibraţii la volan poate fi cauzată de pneurile insuficient umflate sau echilibrate;
 • dacă efortul depus pentru acţionarea volanului este mai mare decât în mod obişnuit, trebuie să verificăm, în primul rând presiunea în pneurile punţii din faţă.

Sistemul de rulare:

 • rol: serveşte ca element de susţinere prin care se transmit sarcinile verticale de la autovehicul la drum, transmite la sol forţa de tracţiune şi frânare în timpul deplasării, asigură menţinerea autovehiculului pe traiectoria impusă datorită aderenţei cu solul, contribuie la realizarea suspensiei datorită elasticităţii pneului;
 • cuvântul TUBELESS imprimat pe o anvelopă semnifică faptul că aceasta poate funcţiona fără cameră de aer;
 • uzura pneurilor creşte foarte mult la demarări şi frânări intense, consecinţe ale unui stil agresiv de conducere;
 • factorul care influenţează cel mai mult durata de serviciu a pneurilor este presiunea;
 • presiunea din pneuri se măsoară înaintea plecării în cursă, când pneurile sunt reci;
 • încălzirea excesivă a pneurilor se poate datora supraîncărcării autovehiculului sau presiunii insuficiente în pneuri;
 • principala cauză a exploziei pneului în timpul mersului este umflarea exagerată;
 • blocarea unei roţi în timpul mersului poate fi cauzată de griparea rulmenţilor;
 • după o pană de cauciuc şi montarea roţii de rezervă, trebuie avut în vedere să nu se circule cu roata de rezervă mai mult decât este necesar;

Sistemul de frânare:

 • rol: serveşte la micşorarea vitezei autovehiculului până la o valoare dorită sau la oprirea lui, imobilizarea autovehiculului în pantă, pornirea autovehiculului din pantă, oprirea motorului prin frâna suplimentară de încetinire;
 • frâna de serviciu a autovehiculului trebuie să aibă capacitatea de a asigura încetinirea şi oprirea rapide, sigure şi eficace a autovehiculului, indiferent de gradul de încărcare şi de înclinarea drumului;
 • echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile uşoare (cu masa totală maximă autorizată mai mică de 750 kg.);
 • neeliberarea completă a frânei de staţionare determină un consum suplimentar de carburant, încălzirea excesivă a butucilor roţilor din spate;
 • cursa liberă a pedalei de frână, mai mică decât cea obişnuită, indică un joc insuficient între saboţi şi tamburi;
 • efortul mai mare depus la acţionarea pedalei de frână indică griparea cilindrilor receptori şi a pistonaşelor;
 • atunci când, pe roţile unei osii, eficienţa frânării este mult diferită, vehiculul poate derapa lateral;
 • pentru folosirea în condiţii optime a capacităţii de frânare a motorului, atunci când coborâţi o pantă lungă şi înclinată presupune să schimbaţi la timp într-o treaptă inferioară;
 • defecţiunile la sistemul de frânare se repară într-un atelier specializat;
 • un criteriu de apreciere a eficacităţii frânelor este spaţiul de frânare.

Sistemul electric:

 • rol: asigură energia electrică necesară funcţionării întregului echipament electric, asigură iluminatul drumului, cabinei, caroseriei şi scalele aparatelor de măsură şi control pe timp de noapte şi ceaţă;
 • instalaţiile de semnalizare şi iluminare ale unui autovehicul trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse şi să fie omologate de către autoritatea competentă;
 • bateria de acumulatori asigură alimentarea consumatorilor cu energie electrică;
 • faptul că bateria de acumulatori este descărcată poate fi indicat de următoerele: la aprinderea farurilor, intensitatea luminoasă a acestora scade progresiv; acţionând claxonul, acesta emite un sunet slab, întrerupt;

Diverse:

 • perna de aer (airbag-ul) asigură protecţia suplimentară a persoanelor în cazul unui impact puternic al autovehiculului.
 • sistemul de frânare A.B.S. este un sistem pentru vehiculele motorizate, ce previne blocarea roţilor în timpul frânării;
 • simbolurile EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV şi EURO V reprezintă standardele de poluare din Uniunea Europeană.
Măsuri de prim ajutor