Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Regulamentul Rutier - Capitolul 3 Permisul de conducere

Articolul 29

(1)   De la data aderãrii României la Uniunea Europeana, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregãtirii teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sã facã dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.

(2)   Înainte de a urma cursurile practice de învãțare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sã facã dovada pregãtirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obținerii permisului de conducere.

(3) Abrogat.

(la 08-08-2013, Alin. (3) al art. 29 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

(4)   Pot efectua cursurile practice de învãțare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice și persoanele care nu au încã vârsta minima prevãzutã de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacã urmeazã cursurile unei instituții de învãțãmânt preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.

Articolul 30

 Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 30 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 31

Traseele pe care se poate învãța conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai ori, dupã caz, se poate susține examenul pentru obținerea permisului de conducere se stabilesc de cãtre poliția rutierã.

Articolul 32

(1)   Autoritãțile competente care examineazã persoanele în vederea obținerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe raza cãreia candidații își au domiciliul sau reședințã.

(2)   Abrogat.

(la 08-08-2013, Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

 (3)   Examinarea la probele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuatã și în alte localitãți decât în municipiul reședințã de județ în care candidații își au domiciliul sau reședințã, în baza ordinului prefectului unitãții administrativ-teritoriale respective.

Articolul 33

Persoana care solicitã examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, denumitã în continuare candidat, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiții:

a)   sã aibã vârsta minimã prevãzutã de art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

b)   sã fie aptã din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicitã examinarea;

c)   sã nu se gãseascã sub incidența prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, cu excepția situațiilor când face dovada cã îndeplinește condițiile prevãzute de art. 116 din același act normativ;

Articolul 34

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 34 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 35

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 35 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 36

Cursul de pregãtire teoreticã și practicã în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

Articolul 36^1

(1)   Valabilitatea cursului de pregãtire teoreticã și practicã prevãzutã la art. 36 se prelungește cu echivalentul duratei stãrii de urgențã, de asediu, de mobilizare, de alertã sau de rãzboi, care a avut ca efect suspendarea activitãții de examinare în vederea obținerii permisului de conducere.

(2)   Atunci când valabilitatea cursului de pregãtire teoreticã și practicã prevãzutã la art. 36 expirã pe durata stãrii de urgențã, de asediu, de mobilizare, de alertã sau de rãzboi, care a avut ca efect suspendarea activitãții de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, la încetarea stãrii respective se acordã o nouã valabilitate cursului, echivalentã cu durata suspendãrii respectivei activitãți.

Articolul 37

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 37 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 38

(1) Abrogat.

(la 08-08-2013, Alin. (1) al art. 38 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

(2) Abrogat.

(la 15-01-2015, Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. )

(3) Abrogat.

(la 15-01-2015, Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. )

(4) Abrogat.

(la 15-01-2015, Alin. (4) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. )

Articolul 39

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 39 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 40

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 40 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 41

(1)   Autovehiculele destinate învãțãrii conducerii și cele folosite la susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere trebuie sã fie din categoria celor pentru care se solicitã obținerea permisului de conducere, sã fie dotate cu dublã comandã, cel puțin pentru pedalele de ambreiaj și frânã, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automatã și a motocicletelor, care se doteazã cu dublã comandã cel puțin pentru pedala de frânã, și sã îndeplineascã toate celelalte condiții prevãzute de actele normative în vigoare.

(2)   Autovehiculele prevãzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripția "Școala", cu dimensiunile și caracteristicile prevãzute în actele normative în vigoare. Fac excepție autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, care vor avea inscripția "Școala" aplicatã pe pãrțile laterale, în fațã și în spate.

Articolul 42

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 43

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 43 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 44

Abrogat.

(la 08-08-2013, Art. 44 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTÃRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )

Articolul 45

 Permisul de conducere al conducãtorului auto decedat se preda de cãtre persoana care îl deține, în termen de 30 de zile, autoritãții emitente.

Capitolul 4 Semnalizarea rutierã