Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Regulamentul Rutier - Capitolul 5 Reguli de circulație

Articolul 96

(1)   Participanții la trafic sunt obligați sã anunțe administratorul drumului public ori cel mai apropiat polițist atunci când au cunoștințã despre existența pe drum a unui obstacol sau a oricãrei altei situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației.

(2)   Se interzice oricãrei persoane sã arunce, sã lase sau sã abandoneze obiecte, materiale ori substanțe sau sã creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligatã sã îl înlãture și, dacã nu este posibil, sã îi semnalizeze prezența și sã anunțe imediat administratorul drumului public și cea mai apropiatã unitate de poliție.

Articolul 97

(1)   Copiii cu o înãlțime de pânã la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranțã pentru conducãtor și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranțã, doar dacã sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

 (1^1) Dispozițiile alin. (1) nu se aplicã în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi, dacã în acesta din urmã copilul ocupã orice alt loc decât cel de pe scaunul din fațã. Transportul copilului în vârstã de pânã la 3 ani, în acest caz, se realizeazã sub supravegherea unei persoane, alta decât conducãtorul de autovehicul.

 (1^2) Copiii cu o înãlțime de peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranțã doar dacã poartã centuri de siguranțã pentru adulți, reglate astfel încât sã nu treacã peste zona gâtului sau feței, ori dacã sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(1^3) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înțelege un ansamblu de componente capabil sã fixeze un copil în poziția șezut sau culcat, care poate cuprinde o combinație de chingi ori elemente flexibile cu o cataramã de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere și, în unele cazuri, un scaun suplimentar și/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parțial de fixare în scaun utilizat împreunã cu centura de siguranțã cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fãrã a se limita la acestea, scaun de siguranțã pentru copii, pernã de înãlțare, care poate fi folositã împreunã cu o centurã de siguranțã pentru adulți, portbebe-coșuleț pentru sugari, scaun pentru sugari, chingã de ghidare, precum și centurã și sisteme de centuri pentru copii.

 (1^4) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevãzut la alin. (1)   și (1^2) trebuie sã fie omologat și adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementãrile privind standardele de omologare și utilizarea acestor dispozitive în funcție de grupele de masã și componența sistemelor sunt prevãzute în anexa nr. 1F.

(1^5) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instaleazã pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare furnizate de cãtre producãtorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicația electronicã cu instrucțiuni care indicã în ce mod și în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiții de siguranțã.

(1^6) Prin excepție de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producãtorului, pot fi montate inclusiv pe locul din fațã destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția opusã direcției normale de deplasare a autovehiculului se instaleazã pe acest loc doar în situația în care conducãtorul dezactiveazã airbagul frontal corespunzãtor locului, chiar și în cazul autovehiculului prevãzut cu un mecanism care detecteazã în mod automat prezența dispozitivului instalat și blocheazã declanșarea airbagului frontal corespunzãtor locului, sau dacã autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzãtor locului.

(1^7) Dispozițiile prevãzute la alin. (1^6) se aplicã în mod corespunzãtor și în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producãtorului, pot fi montate inclusiv pe locul din fațã destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția normalã de deplasare a autovehiculului.

(1^8) Se excepteazã de la obligația de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranțã pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care sã fie menționatã afecțiunea care contraindicã purtarea acestor sisteme de siguranțã.

(1^9) Transportul copilului în condițiile prevãzute la alin. (1^8) se realizeazã pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstã de pânã la 3 ani, transportul se realizeazã sub supravegherea unei persoane, alta decât conducãtorul de autovehicul.

 (1^10) Conducãtorul de autovehicul care transportã un copil în condițiile prevãzute la alin. (1^8) are obligația sã aibã asupra sa certificatul medical, în conținutul cãruia trebuie sã fie menționatã durata de valabilitate a acestuia. Dispozițiile prevãzute la alin. (6) se aplicã în mod corespunzãtor.

(2)   Copiii în vârstã de pânã la 3 ani nu pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranțã.

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstã de pânã la 3 ani pot fi transportați sub supravegherea unei persoane, alta decât conducãtorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi dacã în acesta din urmã ocupã orice alt loc decât cel de pe scaunul din fațã.

(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstã de pânã la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevãzut la alin. (1^8) sunt transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranțã pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducãtorul de autovehicul. Dispozițiile prevãzute la alin. (1^10) se aplicã în mod corespunzãtor.

(2^3) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înãlțime de pânã la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranțã doar dacã ocupã, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din fațã.

(3)   Se interzice conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupa scaunul din fațã sã tina în brațe animale în timpul deplasãrii pe drumurile publice.

(4) Se excepteazã de la obligația de a purta centura de siguranțã:

 • a)   conducãtorii de autoturisme pe timpul executãrii manevrei de mers înapoi sau care staționeazã;
 • b)   femeile în stare vizibilã de graviditate;
 • c)   conducãtorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
 • d)   persoanele care au certificat medical în care sã fie menționatã afecțiunea care contraindicã purtarea centurii de siguranțã;
 • e)   instructorii auto, pe timpul pregãtirii practice a persoanelor care învãța sã conducã un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritãții competente în timpul desfãșurãrii probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

(5)   Persoanele prevãzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sã aibã asupra lor certificatul medical, în conținutul cãruia trebuie sã fie menționatã durata de valabilitate a acestuia.

(6)   Afecțiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranțã, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãții publice, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 98

(1)   Se interzice transportul pe motociclete și pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase.

(2)   Copiii în vârsta de pânã la 7 ani, dacã sunt ținuți în brațe, precum și cei de pânã la 14 ani se transporta numai în atașul motocicletelor.

Articolul 99

Abrogat.

(la 06-10-2021, Articolul 99 din Secțiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

Articolul 100

(1)   Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, pãrțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fãrã motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacã circulația se poate face fãrã pericol.

(2)   Vehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, atunci când circulã pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Articolul 101

Când drumul are douã sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situatã lângã acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacã banda de circulație utilizatã este ocupatã, cu obligația de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.

Articolul 102

Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depãșite sau cele care se deplaseazã cu viteza redusã trebuie conduse numai pe banda de lângã acostament sau bordura, dacã în sensul de mers nu este amenajatã o bandã destinatã acestora.

Articolul 103

Pe drumul public cu cel mult douã benzi pe sens și cu o a treia bandã pe care este amplasatã linia tramvaiului lângã axa drumului, conducãtorii de vehicule pot folosi aceastã bandã, cu obligația sã lase liberã calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

Articolul 104

Vehiculele care efectueazã transport public de persoane se conduc pe banda rezervatã acestora, dacã o astfel de bandã existã și este semnalizatã ca atare. Pe aceeași bandã pot circula și autovehiculele cu regim de circulație prioritarã când se deplaseazã în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgențã.

Articolul 105

Se interzice intrarea într-o intersecție chiar dacã semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacã din cauza aglomerãrii circulației conducãtorul de vehicul risca sã rãmânã imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfãșurarea traficului.

Articolul 106

(1)   Pe un drum public prevãzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducãtorii a douã autovehicule circulã în aceeași direcție, dar pe benzi diferite, și intenționeazã sã se înscrie pe banda liberã dintre ei, cel care circulã pe banda din dreapta este obligat sã permitã celui care vine din stânga sã ocupe acea bandã.

(2)   Pe drumul public cu mai multe benzi, conducãtorii de autovehicule care circulã pe o bandã care se sfârșește, pentru a continuã deplasarea pe banda din stânga trebuie sã permitã trecerea vehiculelor care circulã pe acea bandã.

Articolul 107

(1)   La intersecțiile prevãzute cu indicatoare și/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducãtorii de vehicule trebuie sã se încadreze pe benzile corespunzãtoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersecție și sunt obligați sã respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.

(2)   La intersecțiile fãrã marcaje de delimitare a benzilor, conducãtorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puțin 50 m înainte de intersecție, urmãtoarele poziții:

 • a)   rândul de lângã bordurã sau acostament, cei care vor sã schimbe direcția de mers spre dreapta;
 • b)   rândul de lângã axa drumului sau de lângã marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sã schimbe direcția de mers spre stânga. Când circulația se desfãșoarã pe drumuri cu sens unic, conducãtorii de vehicule care intenționeazã sã vireze la stânga sunt obligați sã ocupe rândul de lângã bordura sau acostamentul din partea stânga;
 • c)  oricare dintre rânduri, cei care vor sã meargã înainte.

(3)   Dacã în intersecție circulã și tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe douã sau mai multe rânduri, toți conducãtorii de vehicule, indiferent de direcția de deplasare, vor circula pe un singur rând, lãsând liber traseul tramvaiului.

(4)   În cazul în care tramvaiul este oprit într-o stație fãrã refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sã opreascã în ordinea sosirii, în spatele acestuia, și sã își reia deplasarea numai dupã ce ușile tramvaiului au fost închise și s-au asigurat cã nu pun în pericol siguranța pietonilor angajați în traversarea drumului public.

Articolul 108

Schimbarea direcției de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisã în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceastã semnificație.

Articolul 109

Dacã în apropierea unei intersecții este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sã se circule într-o anumitã direcție, vehiculele trebuie sã fie conduse numai în direcția sau direcțiile indicate.

Articolul 110

(1)   În situațiile în care existã benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcției de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacã existã un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificației acestuia.

(2)   Schimbarea direcției de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersecție circulând pe același drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueazã prin stânga centrului intersecției, fãrã intersectarea traiectoriei acestora.

(3)   Amenajãrile rutiere sau obstacolele din zona medianã a pãrții carosabile se ocolesc prin partea dreaptã.

(4)   Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducãtorilor pe lângã acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna.

Articolul 111

Se interzice circulația participanților la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cãrora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

Articolul 112

Conducãtorii de vehicule semnalizeazã cu mijloacele de avertizare luminoasã, sonorã sau cu brațul, dupã caz, înaintea efectuãrii oricãrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

Articolul 113

(1)   Mijloacele de avertizare sonorã trebuie folosite de la o distanțã de cel puțin 25 m fațã de cei cãrora li se adreseazã, pe o durata de timp care sã asigure perceperea semnalului și fãrã sã îi determine pe aceștia la manevre ce pot pune în pericol siguranța circulației.

(2)   Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonorã nu poate fi folositã în zonele de acțiune a indicatorului "Claxonarea interzisã".

(3)   Se excepteazã de la prevederile alin. (2):

 • a)   conducãtorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritarã când se deplaseazã în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgențã;
 • b)   conducãtorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Articolul 114

(1)   Conducãtorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie sunt obligați sã foloseascã instalațiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, dupã cum urmeazã:

 • a)   luminile de poziție sau de staționare pe timpul imobilizãrii vehiculului pe partea carosabilã în afara localitãților, de la lãsarea serii și pânã în zorii zilei, ziua când plouã torențial, ninge abundent sau este ceațã densã ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drumul public;
 • b)   luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitãți, cât și în afara acestora, dupã gradul de iluminare a drumului public;
 • c)  luminile de întâlnire și cele de ceațã pe timp de ceațã densã;
 • d)   luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoțesc coloane militare sau cortegii, transportã grupuri organizate de persoane și cele care tracteazã alte vehicule sau care transporta mãrfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
 • e)   luminile de întâlnire atunci când plouã torențial, ninge abundent ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum;
 • f)   luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat cãtre înapoi;
 • g)   luminile indicatoare de direcție pentru semnalizarea schimbãrii direcției de mers, inclusiv la punerea în mișcare a vehiculului de pe loc.

(2)   Pe timpul nopții, la apropierea a douã vehicule care circulã din sensuri opuse, conducãtorii acestora sunt obligați ca de la o distanțã de cel puțin 200 m sã foloseascã luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier se apropie de un autovehicul care circulã în fațã sã, acesta este obligat sã foloseascã luminile de întâlnire de la o distanțã de cel puțin 100 m.

(3)   Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusã conducãtorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie care se apropie de o intersecție nedirijatã prin semnale luminoase sau de cãtre polițiști sunt obligați sã semnalizeze prin folosirea alternantã a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacã nu încalcã astfel prevederile alin. (2).

 (4)   Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusã autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile cu deficiențe la sistemul de iluminare și semnalizare luminoasã nu pot fi conduse sau remorcate fãrã a avea în funcțiune pe partea stânga, în fațã o luminã de întâlnire și în spate una de poziție.

(5) Luminile de avarie se folosesc în urmãtoarele situații:

 • a)  când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilã;
 • b)   când vehiculul se deplaseazã foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic;
 • c)   când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat.

 (6)   În situațiile prevãzute la alin. (5), conducãtorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie trebuie sã punã în funcțiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi și în cazul în care aceastã manevrã este impusã de blocarea circulației pe sensul de mers.

(7)   Când circulã prin tunel conducãtorul de vehicul este obligat sã foloseascã luminile de întâlnire.

Articolul 115

Un vehicul poate fi oprit sau staționat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se aflã:

 • a)   pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanțã de cel puțin 50 m;
 • b)   în afara pãrții carosabile, pe un acostament consolidat;
 • c)   în localitãți, la marginea pãrții carosabile, în cazul motocicletelor cu douã roti, fãrã ataș și a mopedelor, care nu sunt prevãzute cu sursa de energie.

 Articolul 116

 (1)   Conducãtorii de vehicule sunt obligați sã semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depãșirea, oprirea și punerea în mișcare.

 (2)   Intenția conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altã bandã de circulație sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmeazã sã efectueze întoarcere, depãșire ori oprire se semnalizeazã prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 m în localitãți și 100 m în afara localitãților înainte de începerea efectuãrii manevrelor.

(3)   Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor pe partea carosabilã se semnalizeazã cu luminã roșie din spate.

Articolul 117

(1)   Conducãtorii vehiculelor cu douã roți, precum și ai celor cu tracțiune animalã ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați sã efectueze urmãtoarele semnale:

 • a)   brațul stâng întins orizontal atunci când intenționeazã sã schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depãși;
 • b)   brațul drept întins orizontal atunci când intenționeazã sã schimbe direcția de mers spre dreapta;
 • c)   brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționeazã sã opreascã.

(2)   Semnalele prevãzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

Articolul 118

(1) Conducãtorul de vehicul care efectueazã depãșirea este obligat:

 • a)   sã se asigure cã acela care îl urmeazã sau îl precedã nu a semnalizat intenția începerii unei manevre similare și cã poate depãși fãrã a pune în pericol sau fãrã a stânjeni circulația din sens opus;
 • b)   sã semnalizeze intenția de efectuare a depãșirii;
 • c)   sã pãstreze în timpul depãșirii o distanțã lateralã suficientã fațã de vehiculul depãșit;
 • d)   sã reintre pe banda sau în șirul de circulație inițial dupã ce a semnalizat și s-a asigurat cã poate efectua aceastã manevrã în condiții de siguranțã pentru vehiculul depãșit și pentru ceilalți participanți la trafic.

(2)   Pentru asigurarea distanței laterale de siguranțã, la depãșirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducãtorii de autovehicule, altele decât cele care se deplaseazã pe douã roți, realizeazã aceastã manevrã prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a benzilor pe același sens, cu cel puțin jumãtate din lãțimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puțin prin încãlcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h.

Articolul 119

Conducãtorul de vehicul care urmeazã sã fie depãșit este obligat:

a)  sã nu mãreascã viteza de deplasare;

b)   sã circule cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrții carosabile sau a benzii pe care se deplaseazã.

Articolul 120

(1)   Se interzice depãșirea vehiculelor: a) în intersecții cu circulația nedirijatã;

 • b)   în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusã sub 50 m;
 • c)  în curbe și în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusã sub 50 m;
 • d)  pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depãșite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animalã, motocicletele fãrã ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacã vizibilitatea asupra drumului este asiguratã pe o distanțã mai mare de 20 m, iar lãțimea drumului este de cel puțin 7 m;
 • e)   pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare și marcaje;
 • f)   pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã și la mai puțin de 50 m înainte de acestea;
 • g)   în dreptul stației pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar stația nu este prevãzutã cu refugiu pentru pietoni;
 • h)   în zona de acțiune a indicatorului "Depãșirea interzisã";
 • i)   când pentru efectuarea manevrei se încalcã marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulã, chiar și parțial, pe sensul opus, ori se încalcã marcajul care delimiteazã spațiul de interzicere;
 • j)   când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducãtorul acestuia este obligat sã efectueze manevre de evitare a coliziunii;
 • k)   pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în așteptare, dacã prin aceasta se intrã pe sensul opus de circulație.

(2) Se interzice depãșirea coloanei oficiale.

Articolul 121

(1)   Conducãtorii de vehicule sunt obligați sã respecte viteza maxima admisã pe sectorul de drum pe care circulã și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusã prin mijloacele de semnalizare.

(2)   Nerespectarea regimului de vitezã stabilit conform legii se constatã de cãtre polițiștii rutieri, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

(3)   Administratorul drumului public este obligat sã instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitezã.

(4)   În afara localitãților, înaintea stațiilor mijloacelor de transport public de persoane și/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanțã de 100 m fațã de acestea, administratorul drumului este obligat sã realizeze amenajãri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

Articolul 122

Se interzice conducãtorilor de vehicule sã reducã brusc viteza ori sã efectueze o oprire neașteptatã, fãrã motiv întemeiat.

Articolul 123

Conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu o viteza care sã nu depãșeascã 30 km/h în localitãți sau 50 km/h în afara localitãților, în urmãtoarele situații:

a)  la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijatã;

b)   în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;

c)   la trecerea pe lângã grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacã acestea se aflã în mers sau staționeazã pe partea carosabilã a drumurilor cu o singurã bandã de circulație pe sens;

 d)   la trecerea pe lângã animale care sunt conduse pe partea carosabilã sau pe acostament;

e)   când partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheațã, zãpadã bãtãtoritã, mâzgã sau piatrã cubicã umedã;

f)   pe drumuri cu denivelãri, semnalizate ca atare;

g)   în zona de acțiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum și a indicatorului "Accident";

h)   la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când drumul public are cel mult o bandã pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar, în imediatã apropiere a pãrții carosabile, intenționeazã sã se angajeze în traversare;

i)   la schimbarea direcției de mers prin viraje;

 j)   când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceațã, ploi torențiale, ninsori abundente.

Articolul 124

Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevãzute la art. 123 sã instaleze indicatoare de avertizare și sã ia mãsuri pentru realizarea de amenajãri rutiere care sã determine conducãtorii de vehicule sã reducã viteza de deplasare.

Articolul 125

Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celãlalt prin manevrare înainte și înapoi sau prin viraj, conducãtorul acestuia este obligat sã semnalizeze și sã se asigure cã din fațã, din spate sau din lateral nu circulã în acel moment niciun vehicul.

Articolul 126

Se interzice întoarcerea vehiculului:

a)   în locurile în care este interzisã oprirea voluntarã a vehiculelor, cu excepția cazurilor prevãzute la art. 142 lit. f);

b)   în intersecțiile în care este interzis virajul la stânga, precum și în cele în care, pentru efectuare, este necesarã manevrarea înainte și înapoi a vehiculului;

c)  în locurile unde soliditatea drumului nu permite;

d)   pe drumurile cu sens unic;

e)  pe marcajul pietonal;

f)   în locurile în care este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisã".

Articolul 127

(1)   Pe drumurile publice înguste și/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulã din sensuri opuse, unele pe lângã altele, este imposibilã sau periculoasã, se procedeazã dupã cum urmeazã:

a)   la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducãtorul acestuia din urma trebuie sã manevreze cu spatele;

b)   la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul ușor, conducãtorul acestuia din urma trebuie sã manevreze cu spatele;

c)   la întâlnirea unui vehicul care efectueazã transport public de persoane cu un vehicul de transport mãrfuri conducãtorul acestuia din urma trebuie sã manevreze cu spatele.

(2)   În cazul vehiculelor de aceeași categorie, obligația de a efectua o manevrã de mers înapoi revine conducãtorului care urca, cu excepția cazului când este mai ușor și existã condiții pentru conducãtorul care coboarã sã execute aceastã manevrã, mai ales atunci când se aflã aproape de un refugiu.

Articolul 128

(1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:

 • a)  în cazurile prevãzute la art. 126, cu excepția lit. d);
 • b)   pe o distanțã mai mare de 50 m;
 • c)  la ieșirea de pe proprietãți alãturate drumurilor publice.

(2)   În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicatã, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducãtorul acestuia este dirijat de cel puțin o persoanã aflatã în afara vehiculului.

(3)   Persoana care dirijeazã manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligatã sã se asigure cã manevra se efectueazã fãrã a pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor și cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre

Articolul 129

(1)   Vehiculul care circulã pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificația: "Drum cu prioritate", "Intersecție cu un drum fãrã prioritate" sau "Prioritate fațã de circulația din sens invers" are prioritate de trecere.

(2)   Când douã vehicule urmeazã sã se întâlneascã într-o intersecție dirijatã prin indicatoare, venind de pe douã drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeași semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

Articolul 130

Conducãtorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecție, simultan cu un autovehicul cu regim de circulație prioritarã care are în funcțiune semnalele luminoase și sonore, are obligația sã îi acorde prioritate de trecere.

Articolul 131

(1)   La apropierea de o stație pentru mijloace de transport public de persoane prevãzutã cu alveolã, din care conducãtorul unui astfel de vehicul semnalizeazã intenția de a ieși, conducãtorul vehiculului care circulã pe banda de lângã acostament sau bordura este obligat sã reducã viteza și, la nevoie, sã opreascã pentru a-i permite reintrarea în trafic.

(2)   Conducãtorii de vehicule sunt obligați sã acorde prioritate de trecere pietonilor aflați pe partea carosabilã pentru a urca în tramvai sau dupã ce au coborât din acesta, dacã tramvaiul este oprit în stație fãrã refugiu.

Articolul 132

Conducãtorul vehiculului al cãrui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezența altor participanți la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sã reducã viteza și, la nevoie, sã opreascã pentru a permite trecerea vehiculelor care circulã din sens opus.

Articolul 133

În cazul prevãzut la art. 51 alin. (2), conducãtorii vehiculelor sunt obligați sã acorde prioritate de trecere participanților la trafic cu care se intersecteazã și care circulã conform semnificației culorii semaforului care li se adreseazã.

Articolul 134

La ieșirea din zonele rezidențiale sau pietonale, conducãtorii de vehicule sunt obligați sã acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteazã.

Articolul 135

Conducãtorul de vehicul este obligat sã acorde prioritate de trecere și în urmãtoarele situații:

a)   la intersecția nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum național venind de pe un drum județean, comunal sau local;

b)   la intersecția nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum județean venind de pe un drum comunal sau local;

c)   la intersecția nedirijatã atunci când pãtrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

d)   când urmeazã sã pãtrundã într-o intersecție cu circulație în sens giratoriu fațã de cel care circulã în interiorul acesteia;

e)   când circulã în panta fațã de cel care urca, dacã pe sensul de mers al celui care urca se aflã un obstacol imobil. În aceastã situație manevra nu este consideratã depãșire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);

f)   când se pune în mișcare sau la pãtrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alãturatã acestuia fațã de vehiculul care circulã pe drumul public, indiferent de direcția de deplasare;

g)   când efectueazã un viraj spre stânga sau spre dreapta și se intersecteazã cu un conducãtor de bicicletã sau trotinetã electricã care circulã pe o pistã pentru biciclete, semnalizatã ca atare;

h)   pietonului care traverseazã drumul public, prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzãtor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se aflã pe sensul de mers al vehiculului.

Articolul 136

(1)   La trecerea la nivel cu calea feratã curentã, conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu viteza redusã și sã se asigure ca din partea stânga sau din partea dreaptã nu se apropie un vehicul feroviar.

(2)   La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligați sã se asigure cã din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

Articolul 137

(1)   Conducãtorul de vehicul poate traversa calea feratã curentã prevãzutã cu bariere sau semibariere, dacã acestea sunt ridicate și semnalele luminoase și sonore nu funcționeazã, iar semnalul cu luminã albã intermitentã cu cadențã lentã este în funcțiune.

(2)   Când circulația la trecerea la nivel cu calea feratã curentã este dirijatã de agenți de cale feratã, conducãtorul de vehicul trebuie sã respecte semnalele acestora.

Articolul 138

(1) Conducãtorul de vehicul este obligat sã opreascã atunci când:

 • a)   barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;
 • b)   semnalul cu lumini roșii și/sau semnalul sonor sunt în funcțiune; 
 • c)   întâlnește indicatorul "Trecerea la nivel cu calea feratã simplã, fãrã bariere", "Trecerea la nivel cu calea feratã dublã, fãrã bariere" sau "Oprire".

(2)   Vehiculele trebuie sã opreascã, în ordinea sosirii, în locul în care existã vizibilitate maxima asupra caii ferate fãrã a trece de indicatoarele prevãzute la alin. (1) lit. c) sau, dupã caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.

Articolul 139

(1)   În cazul imobilizãrii unui vehicul pe calea feratã, conducãtorul acestuia este obligat sã scoatã imediat pasagerii din vehicul și sã elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sã semnalizeze prezența vehiculului cu orice mijloc adecvat.

(2)   Participanții la trafic, care se gãsesc în apropierea locului unde un vehicul a rãmas imobilizat pe calea feratã, sunt obligați sã acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.

(3)   Conducãtorului de vehicul îi este interzis sã treacã sau sã ocoleascã porțile de gabarit instalate înaintea cãilor ferate electrificate, dacã înãlțimea sau încãrcãtura vehiculului atinge ori depãșește partea superioarã a porții.

Articolul 140

(1)   La intersectarea unui drum public cu o cale feratã industrialã, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupã semnalizarea corespunzãtoare și din timp de cãtre cel puțin un agent de cale feratã.

(2)   În cazul prevãzut la alin. (1), conducãtorii de vehicule sunt obligați sã se conformeze semnificației semnalelor agenților de cale feratã.

Articolul 141

(1)   Conducãtorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere imobilizate pe drumurile publice, care se îndepãrteazã de acestea, sunt obligați sã acționeze frânã de ajutor, sã opreascã funcționarea motorului și sã cupleze într-o treaptã de vitezã inferioarã sau în cea de parcare dacã autovehiculul, tractorul agricol sau forestier are transmisie automatã.

(2)   În cazul imobilizãrii involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în panta sau în rampa, pe lângã obligațiile prevãzute la alin. (1) conducãtorul trebuie sã bracheze rotile directoare.

(3)   În cazul imobilizãrii involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în pasaje subterane sau în tuneluri, conducãtorul acestuia este obligat sã opreascã funcționarea motorului.

(4)   În localitãți, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staționarea voluntarã a vehiculelor este permisã și pe partea stânga, dacã rãmâne liberã cel puțin o bandã de circulație.

(5)   În afara localitãților oprirea sau staționarea voluntarã a vehiculelor se face în afara pãrții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

(6)   Nu este permisã staționarea pe partea carosabilã, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animalã ori a celor trase sau împinse cu mâna.

(7)   Nu este permisã oprirea sau staționarea în tuneluri. În situații de urgențã sau de pericol conducãtorului de autovehicul îi este permisã oprirea sau staționarea numai în locurile special amenajate și semnalizate corespunzãtor. În caz de imobilizare prelungitã a autovehiculului în tunel, conducãtorul de vehicul este obligat sã opreascã motorul.

(8)   Se considerã staționare pe partea carosabilã situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se regãsește pe partea carosabilã.

Articolul 142

Se interzice oprirea voluntarã a vehiculelor:

a)  în zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisã";

 b)   pe trecerile la nivel cu calea feratã curentã și la o distanțã mai mica de 50 m înainte și dupã acestea;

 c)  pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

d)   în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusã sub 50 m;

e)   pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și dupã acestea;;

 f)   în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanțã mai mica de 25 m de coltul intersecției;

g)   în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și dupã acestea;

h)   în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilã, dacã prin aceasta se stânjenește circulația a douã vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducãtorii celorlalte vehicule care circulã în același sens ar fi obligați, din aceastã cauzã, sã treacã peste acest marcaj;

i)   în locul în care se împiedicã vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

j)   pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificațiile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulația din sens invers" sau "Prioritate fațã de circulația din sens invers";

k)   pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

l)   pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacã circulația vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenitã sau împiedicatã;

m)   pe partea carosabilã a autostrãzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);

n)   pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajãri care respectã prevederile art. 144 alin.(2) și (3);

o)   pe pistele pentru biciclete;

p)   în locurile unde este interzisã depãșirea.

Articolul 143

Se interzice staționarea voluntarã a vehiculelor:

a)  în toate cazurile în care este interzisã oprirea voluntarã;

b)   în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisã" și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționãrii;

c)  pe drumurile publice cu o lãțime mai mica de 6 m;

d)   în dreptul cailor de acces care deservesc proprietãțile alãturate drumurilor publice;

e)  în pante și în rampe;

f)   în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Staționare alternantã", în altã zi sau perioadã decât cea permisã, ori indicatorul cu semnificația "Zona de staționare cu durata limitatã" peste durata stabilitã.

Articolul 144

(1)   Administratorul drumului public este obligat sã delimiteze și sã semnalizeze corespunzãtor sectoarele de drum public unde este interzisã oprirea sau staționarea vehiculelor.

(2)   Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliției rutiere, spații destinate opririi sau staționãrii vehiculelor, marcate și semnalizate corespunzãtor. Amenajãrile se pot executa numai dacã:

 • a)   se respectã culoarul destinat circulației pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lãțime;
 • b)   accesul vehiculelor în parcare se realizeazã din partea carosabilã;
 • c)   poziționarea vehiculelor în parcare nu stânjenește circulația pe prima bandã sau pe pistele amenajate.

(3)   Nu se pot amenaja parcãri pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puțin de 10 m de intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.

Articolul 145

Se interzice conducãtorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier și pasagerilor cã în timpul opririi sau staționãrii sã deschidã ori sã lase deschise ușile acestuia sau sã coboare fãrã sã se asigure cã nu creeazã un pericol pentru circulație.

Articolul 146

Circulația vehiculelor și a pietonilor în spațiile special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzãtor se desfãșoarã conform normelor rutiere, pe întreaga perioadã cât parcãrile sunt deschise circulației publice.

Articolul 147

Conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat:

1.   sã aibã asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, dupã caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevãzute de legislația în vigoare;2.   sã circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și sã respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentã pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse;

3.   sã verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, sã menținã permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii;

4.   sã permitã controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;

5.   sã se prezinte la verificarea medicalã periodicã, potrivit legii, precum și la examinarea medicalã de specialitate la trimiterea medicului în condițiile art. 22 alin. (6) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

6.   sã aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru conducãtorii de autovehicule începãtori, dacã are o vechime mai micã de un an de la obținerea permisului de conducere.

Articolul 148

Se interzice conducãtorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:

1.   sã conducã un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberatã fãrã drept de circulație sau a cãrei valabilitate a expirat;

2.   sã transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numãrul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

3.   sã transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 și A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mãrfuri;

4.   sã transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternã, pe platformã, deasupra încãrcãturii, pe pãrțile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scãri și în remorcã, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

5.   sã transporte în și pe autoturism obiecte a cãror lungime sau lãțime depãșește, împreunã cu încãrcãtura, dimensiunile acestuia;

6.   sã deschidã ușile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sã porneascã de pe loc cu ușile deschise;

7.   sã aibã în timpul mersului preocupãri de naturã a-i distrage în mod periculos atenția ori sã foloseascã instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranțã a lui și a celorlalți participanți la trafic;

8.   sã intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilã ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației;

9.   sã aibã aplicate pe parbriz, lunetã sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeazã vizibilitatea conducãtorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât și din exterior;

10.   sã aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetã ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeazã vizibilitatea, atât din interior, cât și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzãtor, de cãtre autoritatea competentã;

11.   sã aibã aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasã, care diminueazã eficacitatea acestora, precum și pe plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedicã citirea numãrului de înmatriculare sau de înregistrare;

12.   sã lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandã, sã opreascã motorul ori sã decupleze transmisia în timpul mersului;

13.   sã foloseascã în mod abuziv mijloacele de avertizare sonorã;

14.   sã circule cu autovehiculul cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zãpadã, gheațã sau polei, fãrã a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;

15.   sã circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevãzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintã tãieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisã;

16.   sã conducã un vehicul care emanã noxe peste limita legalã admisã ori al cãrui zgomot în mers sau staționare depãșește pragul fonic prevãzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

17.   sã circule cu vehiculul având plãcuțele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;

18.   sã sãvârșeascã acte sau gesturi obscene, sã profereze injurii, sã adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanți la trafic;

19.   sã circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

20.   sã arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanțe;

21.   sã traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseazã pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 și A.

Articolul 149

(1)   Conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai micã de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenã, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamãrii, de culoare neagrã, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, dupã cum urmeazã:

 •  a)   la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângã numãrul de înmatriculare sau înregistrare, dupã caz;
 •  b)   la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos și pe lunetã, în partea stângã jos;
 •  c)   la vehiculul care nu este prevãzut cu lunetã, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus;
 •  d)   la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
 •  e)   la vehiculul care tracteazã o remorcã, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

(2) Conducãtorului de vehicul prevãzut la alin. (1) îi este interzis:

 • a)   sã conducã autovehicule care transporta mãrfuri sau produse periculoase;
 • b)   sã conducã vehicule destinate testãrii sau cele pentru probe;
 • c)   sã conducã vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

Articolul 150

(1)   Încãrcãtura unui vehicul trebuie sã fie așezatã și, la nevoie, fixatã astfel încât:

 • a)   sã nu punã în pericol persoane ori sã nu cauzeze daune proprietãții publice sau private;
 • b)   sã nu stânjeneascã vizibilitatea conducãtorului și sã nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
 • c)  sã nu fie târâtã, sã nu se scurgã și sã nu cadã pe drum;
 • d)   sã nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fãrã motor, semnalele fãcute cu brațele de conducãtorul acestora;
 • e)   sã nu provoace zgomot care sã jeneze conducãtorul, participanții la trafic ori sã sperie animalele și sã nu producã praf sau mirosuri pestilențiale.

(2)   Lanțurile, cablurile, prelatele și alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecția încãrcãturii trebuie sã o fixeze cât mai bine de vehicul și sã nu constituie ele însele un pericol pentru siguranța circulației.

(3)   Încãrcãtura care consta în materiale sau produse ce se pot împrãștia în timpul mersului trebuie acoperitã cu o prelatã. Când încãrcãtura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixatã pentru a nu se deplasa în timpul transportului și a nu depãși gabaritul vehiculului.

Articolul 151

Conducãtorul de autovehicul sau de tramvai care efectueazã transport public de persoane este obligat:

a)   sã opreascã pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în stațiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane în regim de taxi. Dacã stația este prevãzutã cu alveolã, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;

b)   sã deschidã ușile numai dupã ce vehiculul a fost oprit în stație;

c)  sã închidã ușile numai dupã ce pasagerii au coborât ori au urcat;

d)   sã repunã în mișcare autovehiculul sau tramvaiul din stație dupã ce a semnalizat intenția și s-a asigurat cã poate efectua în siguranțã aceastã manevrã.

Articolul 152

Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

a)   sã urce, sã coboare, sã tina deschise ușile ori sã le deschidã în timpul mersului vehiculului;

b)   sã cãlãtoreascã pe scãri sau pe pãrțile exterioare ale caroseriei vehiculului;

c)   sã arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanțe.

Articolul 153

(1)   Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singurã remorcã. Se excepteazã tractorul agricol sau forestier care poate tracta douã remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitãțile turistice, cu condiția ca acesta sã nu fie mai lung de 25 m și sã nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.

(2)   Motocicleta fãrã ataș, precum și bicicleta pot tracta o remorcã ușoarã având o singurã axa.

Articolul 154

Cuplarea unui vehicul cu una sau douã remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacã:

a)   elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate și compatibile;

b)   ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trãgãtor;

c)   dimensiunile ansamblului de vehicule nu depãșesc limitele prevãzute de lege;

d)   elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare și semnalizare luminoasã sunt compatibile;

e)   vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelãri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcției de mers.

Articolul 155

(1)   În cazul rãmânerii în pânã a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori a remorcii acestuia, conducãtorul ansamblului este obligat sã îl scoatã imediat în afara pãrții carosabile sau, dacã nu este posibil, sã îl deplaseze lângã bordura ori acostament, așezându-l paralel cu axa drumului și luând mãsuri pentru remedierea deficiențelor sau, dupã caz, de remorcare.

(2)   Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusã, autovehiculul, tractorul agricol sau forestier sau remorca acestuia care are deficiențe la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasã nu poate fi tractat/tractatã pe drumurile publice fãrã a avea în funcțiune, în partea stânga, în fațã, o luminã de întâlnire și în spate, una de poziție.

Articolul 156

(1)   Dacã un autovehicul, tractor agricol sau forestier sau o remorcã a rãmas în pânã pe partea carosabilã a drumului și nu poate fi deplasat/deplasatã în afara acesteia, conducãtorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier este obligat sã punã în funcțiune luminile de avarie și sã instaleze triunghiurile reflectorizante.

 (2)   Triunghiurile reflectorizante se instaleazã în fațã și în spatele vehiculului, pe aceeași bandã de circulație, la o distanțã de cel puțin 30 m de acesta, astfel încât sã poatã fi observate din timp de cãtre participanții la trafic care se apropie. În localitãți, atunci când circulația este intensã, triunghiurile reflectorizante pot fi așezate la o distanțã mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât sã poatã fi observate din timp de ceilalți conducãtori de vehicule.

(3)   Dacã vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducãtorul poate folosi, pe timpul nopții ori în condiții de vizibilitate redusã, o lampã portativã cu luminã galbenã intermitentã, care se instaleazã la partea din spate a vehiculului.

(4)   Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rãmânere în pânã în locurile unde oprirea ori staționarea este interzisã.

(5)   În cazul cãderii din vehicule, pe partea carosabilã, a încãrcãturii sau a unei pãrți din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlãturat imediat, conducãtorul este obligat sã îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevãzute la alin. (1)-(3).

Articolul 157

(1)   Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea urmãtoarelor reguli:

 • a)   conducãtorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trãgãtor și, respectiv, remorcat trebuie sã posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere;
 • b)   autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trãgãtor sã nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectueazã de cãtre un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanãrii;
 • c)   remorcarea trebuie sã se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cãrui mecanism de direcție și sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legãturã flexibilã omologatã, în lungime de 3-5 m. Bara sau legãturã flexibilã trebuie fixatã la elementele de remorcare cu care sunt prevãzute autovehiculele;
 • d)   conducãtorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat sã semnalizeze corespunzãtor semnalelor efectuate de conducãtorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trãgãtor. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționeazã, este interzisã remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusã, iar ziua poate fi remorcat dacã pe partea din spate are aplicate inscripția "Fãrã semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". (2)   Dacã remorcarea se realizeazã prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a pãrții din fațã a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie sã se afle nicio persoanã.

(3)   Se interzice remorcarea unui autovehicul cu douã roti, cu sau fãrã ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cãrui sistem de direcție nu funcționeazã sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheațã ori zãpadã. Se interzice și remorcarea a douã sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a cãruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.

(4)   Prin excepție de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cãrui sistem de direcție nu funcționeazã numai în cazul când remorcarea se realizeazã prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare.

(5)   Conducãtorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fãrã a pune în pericol siguranța deplasãrii celorlalți participanți la trafic. 

Articolul 158

(1)   În zona rezidențialã, semnalizatã ca atare, pietonii pot folosi toatã lãțimea pãrții carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2)   Conducãtorii de vehicule sunt obligați sã circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sã nu staționeze sau sã parcheze vehiculul în afara spațiilor anume destinate și semnalizate ca atare, sã nu stânjeneascã sau sã împiedice circulația pietonilor chiar dacã, în acest scop, trebuie sã opreascã.

Articolul 159

În zona pietonala, semnalizatã ca atare, conducãtorul de vehicul poate intra numai dacã locuiește în aceastã zona sau presteazã servicii publice "din poarta în poarta" și nu are altã posibilitate de acces. Acesta este obligat sã circule cu viteza maxima de 5 km/h, sã nu stânjeneascã ori sã împiedice circulația pietonilor și, dacã este necesar, sã opreascã pentru a permite circulația acestora.

Articolul 160

(1)   Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulã pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

(2)   Dacã pe direcția de deplasare existã o pistã pentru biciclete, semnalizatã ca atare, conducãtorii vehiculelor prevãzute la alin. (1) sunt obligați sã circule numai pe aceastã pistã. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete.

Articolul 161

(1)   Se interzice conducãtorului de bicicletã sau trotinetã electricã, dupã caz:

 • a)   sã circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;
 • b)   sã învețe sã conducã biciclete sau trotinete electrice, dupã caz, pe drumurile intens circulate;
 • c)   sã circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
 • d)   sã circule în paralel, cu excepția situațiilor când participã la competiții sportive organizate;
 • e)   sã circule în timp ce se aflã sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
 • f)   sã se ținã de un vehicul aflat în mers ori sã fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoanã aflatã într-un vehicul;
 • g)   sã circule pe partea carosabilã în aceeași direcție de mers, dacã existã acostament practicabil;
 • h)   sã transporte sau sã tragã orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteazã conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
 • i)   sã circule pe aleile din parcuri sau din grãdini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
 • j)   sã circule fãrã îndeplinirea obligațiilor prevãzute la art. 14 și 15;
 • k)   sã circule atunci când partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheațã sau zãpadã;
 • l)   sã circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevãzut cu avertizor sonor;
 • m)   sã traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseazã pe bicicletã sau trotinetã electricã, dupã caz;
 • n)   sã circule pe alte benzi decât cea de lângã bordurã sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducãtorii de bicicletã, înainte de intersecție, trebuie sã se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
 • o)   sã circule în interiorul localitãților în care nu funcționeazã iluminatul public, precum și în afara localitãților fãrã a purta îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusã;
 • p)   sã conducã vehiculul fãrã a menține contactul roților cu solul;
 • q)   sã circule fãrã a ține cel puțin o mânã pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducãtorului de bicicletã, respectiv fãrã a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducãtorului de trotinetã electricã.

(2)   Se interzice conducãtorului de bicicletã sã transporte o altã persoanã, cu excepția copilului în vârstã de pânã la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletã, de cãtre un adult, numai dacã vehiculul este prevãzut din construcție cu un suport special sau dacã are montat un dispozitiv omologat.

(3)   Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducãtorul de bicicletã sau de trotinetã electricã, dupã caz, este obligat sã aibã asupra sa actul de identitate.

Articolul 162

(1)   Animalele de povarã, de tracțiune ori de cãlãrie, precum și animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrãzi, pe drumurile naționale, în municipii și orașe, precum și pe drumurile la începutul cãrora existã indicatoare care le interzic accesul. Animalele de cãlãrie aparținând poliției, jandarmeriei ori Ministerului Apãrãrii pot fi conduse pe drumurile publice din localitãți, atunci când participa la executarea unor misiuni.

(2)   Atunci când circulã pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împãrțite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulația celorlalți participanți la trafic, fiecare grup având cel puțin un conducãtor.

(3)   Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele și însoțitorii acestora trebuie sã circule pe acostamentul din partea stânga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu existã, cât mai aproape de marginea din stânga a pãrții carosabile.

Articolul 163

(1) Conducãtorul de animale de cãlãrie este obligat:

 • a)   sã conducã animalele astfel încât acestea sã se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptã a drumului;
 • b)   sã nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilã sau în imediatã apropiere a acesteia;
 • c)   de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sã poarte îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
 • d)   sã traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupã ce s-a asigurat ca o poate face fãrã pericol;
 • e)   sã semnalizeze schimbarea direcției de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a brațului stâng, iar oprirea prin balansarea brațului drept.

(2)   Persoanele care conduc animale izolate sau de povarã sunt obligate:

 • a)   sã se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptã a carosabilului;
 • b)   sã conducã animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legãturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
 • c)   sã asigure deplasarea animalelor înșiruite și legate unul în spatele altuia;
 • d)   de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sã poarte îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
 • e)   sã traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupã ce s-a asigurat cã o pot face fãrã pericol.

(3)   Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmãtoarelor reguli:

 • a)  turma trebuie sã aibã în fațã și în spate câte un conducãtor;
 •  b)   pe timpul nopții sau în orice alte situații când vizibilitatea este redusã, conducãtorul care se aflã în fațã turmei trebuie sã aibã un dispozitiv cu luminã de culoare albã, iar cel din spate un dispozitiv cu luminã de culoare roșie;
 • c)   conducãtorii turmei trebuie sã ia masurile necesare ca, pe timpul deplasãrii pe drum, animalele sã nu împiedice circulația celorlalți participanți la trafic;
 • d)   animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea pãrții carosabile, astfel încât sã nu ocupe mai mult de jumãtate din lãțimea sensului de mers;
 • e)   la intersecții, precum și atunci când traverseazã drumul, conducãtorii turmei trebuie sã acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteazã;
 • f)   în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducãtorii turmei sunt obligați sã nu lase animalele nesupravegheate.

Articolul 164

Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracțiune animalã trebuie sã fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrții carosabile.

Articolul 165

(1) Conducãtorul vehiculului cu tracțiune animalã este obligat:

 • a)   sã aibã asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plãcuțele cu numãrul de înregistrare;
 • b)   sã conducã animalele astfel încât acestea sã nu constituie un pericol pentru el și ceilalți participanți la trafic;
 • c)   sã nu opreascã sau sã staționeze pe partea carosabilã a drumului public;
 • d)   pe timpul opririi sau staționãrii pe acostament ori în afara pãrții carosabile, animalele trebuie sã fie legate astfel încât acestea sã nu poatã intra pe partea carosabilã;
 • e)   sã nu conducã vehiculul când se aflã sub influența alcoolului,a substanțelor psihoactive;
 • f)   sã semnalizeze schimbarea direcției de mers cu brațul și sã se asigure cã din fațã sau din spate nu circulã vehicule cãrora le poate pune în pericol siguranța deplasãrii;
 • g)   de la lãsarea serii pânã în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusã sã nu circule pe drumurile publice fãrã a purta îmbrãcãminte cu elemente fluorescent-reflectorizante și fãrã ca vehiculul sã aibã în partea din fațã un dispozitiv cu luminã albã sau galbenã, iar în partea din spate un dispozitiv cu luminã roșie, amplasate pe partea lateralã stânga;
 • h)   sã nu pãrãseascã vehiculul sau animalele ori sã doarmã în timpul mersului;
 • i)   sã nu transporte obiecte care depãșesc în lungime sau în lãțime vehiculul, dacã încãrcãtura nu este semnalizatã ziua cu un steguleț de culoare roșie, iar noaptea sau în condiții de vizibilitate redusã cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încãrcãturii;
 • j)   sã nu circule cu animale care însoțesc vehiculul, dacã acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptã. Legãturã nu trebuie sã fie mai mare de 1,5 m;
 • k)   sã nu pãtrundã pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
 • l)   sã nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
 • m)   sã nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

(2)   Conducãtorul de trãsurã care efectueazã transport public de persoane este obligat sã circule în condițiile stabilite în licența de autoritatea competentã.

Articolul 166

Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilatã acestuia care circulã pe partea carosabilã a drumului, care nu este prevãzut cu trotuar sau acostamente, trebuie sã aibã aplicate pe îmbrãcãminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sã poarte o sursã de luminã, vizibilã din ambele sensuri.

Articolul 167

(1) Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora:

 • a)   sã se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritarã care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonore;
 • b)   sã traverseze partea carosabilã prin fațã sau prin spatele vehiculului oprit în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepția cazurilor în care existã treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzãtor; 
 • c)   sã prelungeascã timpul de traversare a drumului public, sã se opreascã ori sã se întoarcã pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevãzute cu semafoare;
 • d)   sã traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
 • e)  sã ocupe partea carosabilã în scopul împiedicãrii circulației;
 • f)   sã traverseze calea feratã atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
 • g)   sã circule pe pistele pentru biciclete, amenajate și semnalizate corespunzãtor.

(2)   Se interzice oricãrei persoane sã efectueze acte de comerț pe partea carosabilã, pe acostament, pe trotuar, în parcãri ori în stațiile mijloacelor de transport public de persoane.

Articolul 168

(1)   Persoanele care se deplaseazã pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militarã sau un cortegiu trebuie sã circule în formație de cel mult trei șiruri, pe partea dreaptã a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandã de circulație.

(2)   De la lãsarea serii și pânã în zorii zilei, precum și ziua, în condiții de vizibilitate redusã, persoanele care se aflã în fațã și în spatele șirului dinspre axa drumului trebuie sã aibã o sursã de luminã de culoare albã, respectiv roșie, care sã fie vizibilã pentru ceilalți participanți la trafic. Persoanele care formeazã șirul dinspre axa drumului trebuie sã aibã aplicate pe îmbrãcãminte elemente fluorescent-reflectorizante.

(3)   Conducãtorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligați sã supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulația vehiculelor.

(4)   Se interzice persoanelor care formeazã o coloana militarã sã meargã în cadențã la trecerea peste poduri.

Articolul 169

(1)   Conducãtorii de autovehicule care intra pe autostrãzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sã cedeze trecerea autovehiculelor care circulã pe prima bandã a autostrãzilor și sã nu stânjeneascã în niciun fel circulația acestora.

(2)   Conducãtorii de autovehicule care urmeazã sã pãrãseascã autostrada sunt obligați sã semnalizeze din timp și sã se angajeze pe banda de ieșire (de decelerare).

Articolul 170

 Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mãrfuri se desfãșoarã pe banda din partea dreaptã a autostrãzii, cu excepția cazului în care se efectueazã depãșirea sau semnalizarea rutierã existentã instituie o altã reglementare de utilizare a benzilor.

Capitolul 6 Circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depãșite ori care transporta mãrfuri sau produse periculoase