Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Regulamentul Rutier - Capitolul 6 Circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depãșite ori care transporta mãrfuri sau produse periculoase

Articolul 171

Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcție sau datoritã încãrcãturii transportate, depãșește masa totala de 80 tone și/sau lungimea de 40 m ori lãțimea de 5 m sau înãlțimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizației speciale emise de administratorul acestuia și cu avizul poliției rutiere.

Articolul 172

(1)   În circulația pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fãrã încãrcãtura, are o lãțime între 3,2 m și 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie sã fie precedat de un autovehicul de însoțire, iar cel cu lãțimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie sã fie însoțit de douã autovehicule care sã circule unul în fațã și celãlalt în spate.

(2) Pe autostrãzi autovehiculul care, cu sau fãrã încãrcãtura, depãșește lãțimea de 3,2 m trebuie sã fie urmat de un autovehicul de însoțire.

(3)   Autovehiculul de însoțire trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu luminã galbenã și sã aibã montatã, în funcție de locul ocupat la însoțire, la partea stânga din fațã sau din spate, plãcuțã de identificare reflectorizantã, având fondul alb și chenarul rosu.

(4)   Conducãtorul autovehiculului cu masa și/sau dimensiuni de gabarit depãșite, precum și conducãtorii autovehiculelor de însoțire sunt obligați sã punã și sã menținã în funcțiune semnalele speciale de avertizare cu luminã galbenã, prevãzute la art. 32 alin.

(1)   lit. c) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pe toatã perioadã deplasãrii pe drumul public.

Articolul 173

Este interzisã circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depãșite:

a)   pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricție sau limitare a accesului acestora, dacã vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depãșește lãțimea, înãlțimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisã;

b)   când vizibilitatea este redusã sau partea carosabilã este acoperitã cu polei, gheațã sau zãpadã.

Articolul 174

(1)   Transportul mãrfurilor sau produselor periculoase se efectueazã numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiții:

  • a)   vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și de agreere, prevãzute în Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificãrile ulterioare;
  • b)   vehiculul are dotãrile și echipamentele necesare prevãzute în reglementãrile în vigoare;
  • c)  conducãtorul vehiculului deține certificat ADR corespunzãtor.

(2)   Administratorul drumului public stabilește, cu avizul poliției rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueazã transport de mãrfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a semnalizãrii corespunzãtoare acestora.

Articolul 175

(1)   Conducãtorul vehiculului care efectueazã transport de mãrfuri sau produse periculoase trebuie sã aibã asupra sã documentele de transport prevãzute de lege, sã cunoascã normele referitoare la transportul și la manipularea încãrcãturii, putând fi însoțit de persoane care sã cunoascã bine caracteristicile acestora.

(2)   În cabina autovehiculului care transporta mãrfuri sau produse periculoase se pot aflã numai membrii echipajului.

(3)   Dacã din cauza deteriorãrii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrãștie pe drum, conducãtorul este obligat sã opreascã imediat, sã ia mãsuri de avertizare a celorlalți conducãtori care circulã pe drumul public și a persoanelor din jur, sã semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemânã și sã anunțe administratorul drumului sau cea mai apropiatã unitate de poliție.

Articolul 176

Se interzice conducãtorului de autovehicul care transporta mãrfuri sau produse periculoase:

a)  sã provoace șocuri autovehiculului în mers;

b)   sã fumeze în timpul mersului ori sã aprindã foc la oprire sau staționare, la o distanțã mai mica de 50 m de autovehicul;

c)   sã lase autovehiculul și încãrcãtura fãrã supravegherea sã, a însoțitorului ori a unei alte persoane calificate;

d)   sã remorcheze un vehicul rãmas în pânã;

e)   sã urmeze alte trasee sau sã staționeze în alte locuri decât cele stabilite, precum și pe partea carosabilã a drumului pe timp de noapte;

f)   sã transporte alte încãrcãturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

g)   sã permitã prezența în autovehicul a altor persoane, cu excepția celuilalt conducãtor, a însoțitorilor sau a celor care încarcã ori descarcã mãrfurile sau produsele transportate;

h)   sã intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;

i)   sã pãstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop.

Capitolul 7 Sancțiuni contravenționale și mãsuri tehnico-administrative